Tuesday, 21 October 2014

A que se refere Tennessee Williams quando fala em ballet dramático?


Njinsky no bailado "L'Après-Midi d'un Faune", 1912

No comments:

Post a Comment